Privaatsuspoliitika

 • Üldine
 • Vastutav andmetöötleja
 • Milliseid isikuandmeid kogume ja kuidas neid kasutame?
 • Veebilehe sirvimise statistika
 • Küpsised
 • Kellega võime jagada teie isikuandmeid?
 • Turvalisus

Üldine

Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palun leidke aega, et antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning võtke meiega ühendust, kui teil tekib sellega seoses küsimusi.

Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid oma veebilehe kaudu kogume ja milleks neid kasutame. Austame teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta, kuidas oma õigusi kaitsta.

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://boat-service.ee/privaatsuspoliitika

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Kalastuspood Oü
Aadress: Angerja tee 57, Hüüru, Saue vald, 76911 Harjumaa, Eesti
Telefon: +372 5193 3533
E-post: info@boat-service.ee
Veebileht: www.boat-service.ee

Kontaktivormidest kogutud informatsioon

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida jagate meiega vabatahtlikult meie veebilehe kaudu. Näiteks, kui täidate meie veebilehel mõne kontaktivormi. Kontaktivormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) töötleme eesmärgiga vastata teie esitatud päringule. Eeltoodud isikuandmete töötlemise toimingu puhul on õiguslikuks aluseks olenevalt olukorrast, kas andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, või vastutava töötleja õigustatud huvi. Õigustatud huviks on siinkohal vastutava töötleja huvi vastata andmesubjekti päringutele.

Kui soovite meilt tooteid osta, küsime tellimuse täitmiseks ja müügi ette valmistamiseks teie nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Kui tellite meilt ka paigalduse, siis töötleme lisaks eespool nimetatud isikuandmetele teie aadressi. Õiguslik alus taoliseks andmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Peale seda, kui oleme teie päringule vastanud ja/või tellimuse täitnud, võime alles hoida teie isikuandmeid, et hõlbustada teiega edaspidist suhtlemist. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle toodete vastu.

Veebilehe sirvimise statistika

Nagu paljud teisedki veebilehed, kogume statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Taoline statistika on vajalik selleks, et saaksime paremini aru oma külastajate käitumisest ning et saaksime parandada oma veebilehe kasutajakogemust.

Veebilehe külastajate kohta salvestatakse muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus, külastatud lehed ning külastaja asukoht. Külastajate kohta kogutud andmeid kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

Veebilehe külastajate kohta kogutud informatsiooni analüüsimiseks kasutame tööriistu: Google Analytics, HotJar.

Küpsised

Nagu enamik teisigi veebilehti, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.

Kasutame küpsiseid eelkõige veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks, aga ka teile reklaamide suunamiseks, mida näete Facebookis, Instagramis ja/või Google’is.

Teil on võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma arvutisse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siiski, kui keelate või piirate küpsiste salvestumist oma arvutisse, ei pruugi teatud funktsionaalsused töötada.

Kasutame oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:

Google Analytics küpsised – kasutame taolisi küpsiseid oma veebilehe liikluse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame Google Analytics küpsiseid, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.

Lisaks kasutame Facebooki ja Google küpsiseid, mis võimaldavad meil suunata teile reklaame, mida näete Facebookis, Instagramis ja/või Google’is, ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

Kellega võime jagada teie isikuandmeid?

Me ei jaga, rendi, müü ega avalikusta mingil muul viisil isikuandmeid, mida kogume oma veebilehe kaudu, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • Me võime avalikustada informatsiooni, mida kogume teie kohta, oma lepingulistele teenusepakkujatele, kui taoline avalikustamine võimaldab neil osapooltel meile teostada ärilist, professionaalset või tehnilist tuge.
 • Samuti võime avalikustada kolmandate osapooltega anonüümset informatsiooni, mida oma veebilehe kaudu kogume. Näiteks võime avalikustada oma veebilehe külastajate arvu või muud statistilist informatsiooni.

Makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Turvalisus

Selleks, et saaksime tagada isikuandmete turvalisuse, mida jagate meiega meie veebilehel olevate kontaktivormide kaudu, kasutame tehnoloogiat, mis krüpteerib kontaktivormidesse sisestatud informatsiooni. Lisaks kasutame täiendavaid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata avalikustamise eest.

Palun olge teadlikud, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja antud privaatsuspoliitikas loetletud põhimõtetele, ei saa me garanteerida, et taoline andmete edastamine ja krüpteerimismeetodid tagavad 100-protsendilise turvalisuse.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletule, on teil järgnevad õigused:

 • õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele;
 • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist;
 • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist;
 • õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda teie isikuandmete ülekandmist;
 • kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele.

Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust e-posti aadressi info@boat-service.ee teel.

Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust eespool viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).

Seda dokumenti uuendati viimati 05.06.2023.